Jak rzucić palenie?

wszystko dla rzucających palenie

zakaz palenia

Zakaz palenia w pracy | PRAWO i USTAWA

Zgodnie z nowelizacją ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych w miejscu pracy obecnie obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów i wyrobów tytoniowych. O zakazie palenia w pomieszczeniach mówi punkt 4 art.5  tej ustawy. Art. 5. 1. Zabrania się palenia wyrobów tytoniowych, z zastrzeżeniem art. 5a: (…) 4) w pomieszczeniach zakładów pracy innych niż wymienione w […]

, , , , , ,

Zakaz palenia w miejscach publicznych

O zakazie palenia papierosów w różnych miejscach mówi ustawa o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych. Najbardziej wartościowym artykułem tej ustawy dla obywatela jest art 5. To ten artykuł wymienia miejsca w których obowiązuje całkowity zakaz palenia. Nie jest prawdą, że palenie papierosów potocznie mówiąc obejmuje wszystkie miejsca publicznie. Zakaz palenia dotyczy przede wszystkim terenów […]

, , , , , , ,