Jak rzucić palenie?

wszystko dla rzucających palenie

Zakaz palenia w pracy | PRAWO i USTAWA

Zgodnie z nowelizacją ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych w miejscu pracy obecnie obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów i wyrobów tytoniowych. O zakazie palenia w pomieszczeniach mówi punkt 4 art.5  tej ustawy.

Art. 5. 1. Zabrania się palenia wyrobów tytoniowych, z zastrzeżeniem art. 5a:
(…)
4) w pomieszczeniach zakładów pracy innych niż wymienione w pkt 1 i 2,
(…)

Należy pamiętać, że stworzenie palarni w zakładzie pracy leży tylko w dobrym geście pracodawcy. Pracodawca nie ma obowiązku utworzenia specjalnej palarni dla pracowników. Palenie w innym miejscu może być ukarane mandatem w wysokości do 500zł. Należy pamiętać, że podczas przysługującej przerwy pracownikowi pracodawca może nie zgodzić się na opuszczanie zakładu pracy, przyczyniając się tym do niemożliwości zapalenia papierosa w godzinach pracy zgodnie z prawem.

E-papieros w pracy

palenie e-papierosa w pracy

W coraz większej ilości terenów przestrzeni publicznej e-papierosy zostają zakazane. Przykładem mogą być pojazdy przewoźników komunikacji publicznej.

W obecnej chwili papierosy elektroniczne są traktowane jako inhalatory nikotynowe (lub bez nikotynowe) i nie są zaliczane do wyrobów tytoniowych. Przytoczona wcześniej ustawa nie dotyczy e-papierosów i teoretycznie można go używać na stanowisku pracy o ile szef nie zakaże tego. Zakaz palenia dla tych wyrobów na chwilę obecną nie istnieje w Polsce.

, , , , , ,

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.