Jak rzucić palenie?

wszystko dla rzucających palenie

epapieros w pracy

Zakaz palenia w pracy | PRAWO i USTAWA

Zgodnie z nowelizacją ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych w miejscu pracy obecnie obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów i wyrobów tytoniowych. O zakazie palenia w pomieszczeniach mówi punkt 4 art.5  tej ustawy. Art. 5. 1. Zabrania się palenia wyrobów tytoniowych, z zastrzeżeniem art. 5a: (…) 4) w pomieszczeniach zakładów pracy innych niż wymienione w […]

, , , , , ,