Jak rzucić palenie?

wszystko dla rzucających palenie

Zakaz palenia w miejscach publicznych

O zakazie palenia papierosów w różnych miejscach mówi ustawa o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych. Najbardziej wartościowym artykułem tej ustawy dla obywatela jest art 5. To ten artykuł wymienia miejsca w których obowiązuje całkowity zakaz palenia. Nie jest prawdą, że palenie papierosów potocznie mówiąc obejmuje wszystkie miejsca publicznie. Zakaz palenia dotyczy przede wszystkim terenów szpitali i przychodni, szkół, niewyznaczonych do tego celu pomieszczeń pracowniczych. Nie można również zapalić sobie legalnie papierosa w obiektach służących do rozrywki i kultury, w lokalach gastronomicznych, w transporcie publicznym, w obiektach sportowych, na placach zabaw i w pomieszczeniach z dostępem publicznym.

Zakaz palenia w miejscu publicznych - ulica

Ustawa wymienia tylko miejsca w których nie wolno palić papierosów. Nie ma w niej mowy o całkowitym zakazie palenia wyrobów tytoniowych.

Kontrowersyjną kwestią może być oczywiście interpretacja przepisów, ponieważ do „miejsca wypoczynku do użytku publicznego” i „pomieszczenia z dostępem publicznym” można przypisać wiele różnych terenów.

Publiczny zakaz palenia – ustawa

Poniżej publikujemy najważniejszą część ustawy dotyczącej ochrony zdrowia i wyrobów tytoniowych.

art. 5 
1. Zabrania się palenia wyrobów tytoniowych, z zastrzeżeniem art. 5a:
1) na terenie przedsiębiorstw podmiotów leczniczych i w pomieszczeniach innych obiektów, w których są udzielane świadczenia zdrowotne,
2) na terenie jednostek organizacyjnych systemu oświaty, o których mowa w przepisach o systemie oświaty, oraz jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, o których mowa w przepisach o pomocy społecznej,
3) na terenie uczelni,
4) w pomieszczeniach zakładów pracy innych niż wymienione w pkt 1 i 2,
5) w pomieszczeniach obiektów kultury i wypoczynku do użytku publicznego,
6) w lokalach gastronomiczno-rozrywkowych,
7) w środkach pasażerskiego transportu publicznego oraz w obiektach służących obsłudze podróżnych,
8) na przystankach komunikacji publicznej,
9) w pomieszczeniach obiektów sportowych,
10) w ogólnodostępnych miejscach przeznaczonych do zabaw dzieci,
11) w innych pomieszczeniach dostępnych do użytku publicznego.
1a. Właściciel lub zarządzający obiektem lub środkiem transportu, w którym obowiązuje zakaz palenia wyrobów tytoniowych, umieści w widocznych miejscach odpowiednie oznaczenia słowne i graficzne informujące o zakazie palenia wyrobów tytoniowych na danym terenie lub środku transportu, zwane dalej „informacją o zakazie palenia tytoniu”.
2. (uchylony).
3. (uchylony).
4. Rada gminy może ustalić, w drodze uchwały, dla terenu gminy inne niż wymienione w ust. 1 miejsca przeznaczone do użytku publicznego jako strefy wolne od dymu tytoniowego.

Jak widać nie można powiedzieć, że istnieje całkowity zakaz palenia w miejscach publicznych. Całą ustawę o ochronie zdrowia znajdziesz w rządowym internetowym systemie aktów prawnych. Warto ją przestudiować z naciskiem na artykuł 5 i 5a.

 

, , , , , , ,

2 thoughts on “Zakaz palenia w miejscach publicznych

  • Witam a co można zrobić gdy sąsiad pali na balkonie i dym bezpośrednio leci do mojego mieszkania. Pozdrawiam.B.w.

    • Anty-palacz pisze:

      Jedyne rozwiązanie to musi spółdzielnia mieszkaniowa uchwalić odpowiednią uchwałę (regulamin) o zakazie palenia na balkonie. Najlepiej by wtedy wywiesiła obwieszczenie w widocznym miejscu na klatce schodowej. Prawo nie zabrania palenia na balkonie, ale jeśli taka uchwała się pojawi a Ty będziesz posiadać dowód że sąsiad pali to jak najbardziej można wtedy zgłosić Policji lub straży miejskiej a osoba otrzyma najprawdopodobniej mandat.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.